Přejít k hlavnímu obsahu
 1. Podpora rodin s dětmi od 3 let do dovršení 19 let zaměřená na školní a mimoškolní aktivity dětí a mládeže

Pro koho je podpora určena

Podpora je určena pro rodiny s dětmi ve věku od 3 do 19 let (k 1. 8. 2022, tj. děti narozené 2. 8. 2003 - 1. 8. 2019), v případě, že ke dni podání žádosti nemá žák ukončené středoškolské vzdělání.

 

Děti, resp. mládež, musí mít trvalý pobyt v Jihočeském kraji k 1. 8. 2022. Podpora bude poskytnuta na kompenzaci úhrad k zachování účasti na školních a mimoškolních aktivitách dětí a mládeže (sportovních, zájmových, aj.), na školní stravování, ubytování na internátech či ambulantní a terénní sociální služby.

Na jaké aktivity se podpora vztahuje

Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou: 

 

 • předškolní vzdělávání (MŠ),
 • ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, 
 • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
 • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách, 
 • školní stravování,
 • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.), 
 • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence).

Jak o podporu požádat

Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím organizace, která provozuje podporované aktivity.

Jaká je výše podpory

Výše příspěvku na jednotlivce činí maximálně 4 000 Kč.

Příspěvek může být čerpán u více organizací. Avšak příspěvky na aktivity u jednotlivých organizací nesmí v součtu přesáhnout 4 000 Kč za podporovanou osobu.

Jaké dokumenty musím doložit

Spolu s žádostí o podporu (Excel) je nutné doložit alespoň jeden z následujících dokladů: 

 

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word),

 

 • potvrzení Úřadu práce o pobírání přídavku na dítě pokud takový příspěvek pobírá zákonný zástupoce podporované osoby vzor formuláře (Word),

 

 • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední 3 měsíce před podáním žádosti o podporu nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021, případně potvrzení Úradu práce o pobírání rodičovského příspěvku nebo příspěvku na péči o osobu blízkou nebo potvrzení o výši a druhu důchodu od OSSZ.

Kontakt na regionální pracoviště Úřadu práce (pro získání potvrzení): ZDE

 

Formuláře ke stažení zde:

vzor formuláře žádosti o podporu včetně potvrzení o měsíčním příjmu (PDF)

vzor formuláře potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení/přídavku na dítě (PDF)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF)


Průběžný seznam organizací, které se již do podpory zapojili.

Seznam se automaticky doplňuje podle toho, jak se organizace registrují na našem portále.


John joe

Kontakty pro tuto podporu

tel: 386 720 149

e-mail: podpora-dp1@kraj-jihocesky.cz
po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá:  8:00 - 14:00

 

John joe

Call linka pro tuto podporu

ale i pro informace o dalších sociálních dávkách poskytovaných státem

tel: 386 720 662


po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá:  8:00 - 14:00