Přejít k hlavnímu obsahu
  1. Podpora pro poživatele starobního a invalidního důchodu

 

Pro koho je podpora určena

Podpora je určena pro osoby s trvalým pobytem na území Jihočeského kraje, které jsou:

 

  • poživateli starobního, vdovského/vdoveckého nebo invalidního důchodu s trvalým pobytem v Jihočeském kraji ke dni 1. 8. 2022, pokud tyto osoby nevyužívají pobytové sociální služby.

Jaká je výše podpory

V případě poživatelů důchodu, kteří žijí samostatně, činí výše podpory 4 000 Kč. V případě poživatelů důchodu, kteří žijí ve společné domácnosti, činí výše podpory 3 000 Kč na každého člena společné domácnosti, který je podporovaným poživatelem důchodu.

Jak o podporu požádat

Žádosti o podporu podávají poživatelé důchodu prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje.

Jaké dokumenty musím doložit

Spolu s podáním žádosti o podporu doloží žadatel následující doklady:

 

  • potvrzení Úřadu práce o pobírání příspěvku na bydlení formulář potvrzení (Word) nebo
  • potvrzení OSSZ o výši a druhu pobíraného důchodu (v případě společné žádosti od obou členů společné domácnosti),
  • potvrzení zaměstnavatele o čistém měsíčním příjmu za poslední tři měsíce před podáním žádosti nebo výpočet dle daňového přiznání za rok 2021 (v případě existence dalšího příjmu žadatele o podporu).

Kontakt na regionální pracoviště Úřadu práce (pro získání potvrzení): ZDE

 

Vzorové formuláře ke stažení zde:

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (Excel)

formulář žádosti o podporu v případě samostatně žijících poživatelů důchodu (PDF)

 

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (Excel)

formulář žádosti o podporu v případě poživatelů důchodů žijících ve společné domácnosti (PDF)

 

vzor potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení (PDF)

 

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (Excel)

vzor formuláře k doložení čistého měsíčního příjmu OSVČ (PDF)

 


John joe

Call linka pro tuto podporu

tel: 386 720 397

e-mail: podpora-dp2@kraj-jihocesky.cz
po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá:  8:00 - 14:00

 

John joe

Call linka pro tuto podporu

ale i pro informace o dalších sociálních dávkách poskytovaných státem

tel: 386 720 662


po, st: 8:00 - 16:30
út, čt, pá:  8:00 - 14:00

 

 

MODELOVÉ PŘÍKLADY RODIN S POŽIVATELI DŮCHODU

 

SAMOSTATNĚ ŽIJÍCÍ OSOBY

 

 

DVĚ OSOBY VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD

 

DVĚ OSOBY VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI, KDY JEN JEDNA Z NICH POBÍRÁ DŮCHOD

 

OSOBA POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD A ŽIJICÍ S RODINOU

 

VÍCE OSOB VE STEJNÉ DOMÁCNOSTI POBÍRAJÍCÍ DŮCHOD