Přejít k hlavnímu obsahu

Na jaké aktivity se podpora vztahuje

 • Podporovanými aktivitami podle tohoto dotačního programu jsou:

   

  • předškolní vzdělávání (MŠ),
  • ubytování žáků v domově mládeže, internátu a škole v přírodě, 
  • vzdělávání v základních uměleckých školách (ZUŠ),
  • zájmové vzdělávání ve střediscích volného času, školních klubech a školních družinách, 
  • školní stravování,
  • další zájmové, volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity dětí (kroužky, soustředění, kurzy apod.), 
  • ambulantní a terénní sociální služby podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (centra denních služeb, denní stacionáře, noclehárny, průvodcovské a předčitatelské služby, odlehčovací služby, osobní asistence). 

V rámci dotačního programu jsou kompenzovány úplaty za členské příspěvky, školní a mimoškolní aktivity stanovené příslušnými právními předpisy a ostatní úplaty za kurzy, soustředění a akce, které souvisí se školními i mimoškolními volnočasovými aktivitami dětí a mládeže, a úplaty za ambulantní a terénní sociální služby.