Přejít k hlavnímu obsahu

Jak o podporu požádat

Žádosti o podporu podávají rodiče nebo zákonní zástupci dětí prostřednictvím obcí či měst Jihočeského kraje (v místě trvalého bydliště), které podporu rodičům/zákonným zástupcům předfinancují a následně podají žádost o zpětné proplacení dotace Jihočeskému kraji.

 

1. Zájemci o podporu doloží obci, městu vyplněný formulář "žádost o podporu" včetně příloh o pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na děti, příspěvku na péči na dítě do dovršení 8 let věku, příp. s potvrzením o čistém příjmu.

 

 

2. Obec/město zkontroluje splnění podmínek dotačního programu pro čerpání podpory dle předložené žádosti podporované osoby. Na základě předložených dokladů proplatí obec/město 4 000 Kč.